A full service digital marketing and social media agency

Make a list of your achievements toward your intentions don’t count, only action’s.

01
Analyse onderdelen

In een onderhoudsplanning staat allereerst een beschrijving van alle onderdelen die onderhoud benodigd kunnen hebben. Daarna volgt een tijdschema waarin aangegeven wordt wanneer het desbetreffende onderdeel geïnspecteerd, onderhouden of vervangen moet worden. Vervolgens worden hier de onderhoudstaken aangekoppeld en wordt er een kostenplaatje opgemaakt.

02
Tijdsplanning

In een onderhoudsplanning staat allereerst een beschrijving van alle onderdelen die onderhoud benodigd kunnen hebben. Daarna volgt een tijdschema waarin aangegeven wordt wanneer het desbetreffende onderdeel geïnspecteerd, onderhouden of vervangen moet worden. Vervolgens worden hier de onderhoudstaken aangekoppeld en wordt er een kostenplaatje opgemaakt.

03
Opstellen onderhoudstaken

In een onderhoudsplanning staat allereerst een beschrijving van alle onderdelen die onderhoud benodigd kunnen hebben. Daarna volgt een tijdschema waarin aangegeven wordt wanneer het desbetreffende onderdeel geïnspecteerd, onderhouden of vervangen moet worden. Vervolgens worden hier de onderhoudstaken aangekoppeld en wordt er een kostenplaatje opgemaakt.

04
Overzicht kosten

In een onderhoudsplanning staat allereerst een beschrijving van alle onderdelen die onderhoud benodigd kunnen hebben. Daarna volgt een tijdschema waarin aangegeven wordt wanneer het desbetreffende onderdeel geïnspecteerd, onderhouden of vervangen moet worden. Vervolgens worden hier de onderhoudstaken aangekoppeld en wordt er een kostenplaatje opgemaakt.