Beheer van

Administratieve taken

Als VvE heeft u verschillende administratieve werkzaamheden. Zo heeft een VvE regelmatig te maken met contracten van nutsbedrijven en onderhoudspartijen. Hiervan ontvangt een VvE offertes en facturen die beoordeeld en behandeld moeten worden. Maar een VvE is ook verplicht om overeenkomsten met haar verschillende partners vast te leggen. 

  • U doet de besluitvorming, wij verzorgen de administratie

  • Overzichtelijk, transparant & eerlijk

Daarnaast zijn het deelnemen aan bestuursvergaderingen en het voorbereiden van Algemene Ledenvergaderingen belangrijk bij het goed beheren van een VvE. We stellen samen met het bestuur de agenda op en we regelen de verslaglegging en verspreiding van de notulen. Een adequate registratie van de ledenadministratie is de basis van een goedlopende VvE en haar administratie. 

Als beheerder nemen wij dus het volledige administratieve takenpakket van u als VvE uit handen en zorgen we dat de processen goed verlopen.

Welke administratieve taken heeft een VvE?

Ledenadministratie

Aanleggen van een eigenaarsregister en het bijhouden van de mutaties ervan, nieuwe eigenaren voorzien van een welkomstbrief en het aanleveren van de nodige gegevens aan de notaris ten behoeve van de overdracht van het appartementsrecht.

Contracten en verzekeringen

Vastleggen van contracten en verzekeringen, verwerken van offertes en facturen en optreden als contactpersoon van de VvE bij schademeldingen.

Algemene ledenvergaderingen

Organiseren, uitnodigen, bijwonen en notuleren van de Algemene ledenvergaderingen, zorgdragen voor opvolging van de besluiten genomen in de ALV.

Digitaal vergaderen en stemmen via Twinq is mogelijk.

Bestuur

Deelnemen aan bestuursoverleggen, beantwoorden van vragen van bestuursleden dan wel eigenaren en adviseren van het bestuur over dagelijkse aangelegenheden.