In 2020 hebben wij de begeleiding van het groot onderhoudsproject voor deze vereniging uitgevoerd. De eerste stappen voor dit grootschalige project werden eind 2017 ingezet.

In eerste instantie was door de vereniging de wens uitgesproken om het dank te vernieuwen. Wij hebben de vereniging echter voorgesteld om door te sparen en de werkzaamheden aan het dak te combineren met werkzaamheden aan de gevel en schilderwerkzaamheden. Bij deze vereniging is het schilderwerk aan de voor- en achterzijde uitgevoerd inclusief de aanpak van houtrotschades.

Aan de voorzijde zijn alle oude verflagen eraf gehaald en is vanuit het kale hout het verfsysteem opnieuw opgebouwd. Aan de gevel zijn noodzakelijke herstelwerkzaamheden uitgevoerd: investering voor behoud met als doel het voorlopig wegnemen van gebreken waaruit grotere gevolgschades zouden kunnen ontstaan. Het bestaande pannendak is in het geheel vervangen.

De bestaande bitumineuze dakbedekking van platte daken, goten, tussendaken en erkers zijn vervangen. Het lood- en zinkwerk is vernieuwd. De hemelwaterafvoeren aan de voorzijde van het pand zijn vervangen voor zinken afvoeren. De horizontale hemelwaterafvoeren zijn verwijderd.

Hiermee is een behoorlijke esthetisch resultaat behaald. Ook de huisnummerborden zijn vervangen.