Advies over

Duurzame oplossingen

Duurzaam bouwen en onderhouden is niet alleen prettig voor milieu en maatschappij, maar zeker ook voor het lange termijn onderhoud van een VvE. We adviseren u daarom altijd over de meest duurzame oplossing voor het onderhoudsvraagstuk. 

  • Uitstekende kennis van het gebouw en de installaties

  • Ervaring met veelzijdig duurzaam onderhoud

Duurzame partners en werkwijze
Wij werken samen met gerenommeerde en zeer ervaren adviesbureaus met wie wij u kunnen bijstaan bij het verduurzamen van uw gebouw.
Dit doen wij als eerste door een intake met het bestuur en/of de leden van de VvE te houden, inclusief een onderzoek naar een beschikbaar MJOP en diverse energiecontracten. Vervolgens voeren wij een nulmeting uit van het gebouw, waarbij we als optie een warmte scan van het gebouw kunnen uitvoeren. 

De verduurzamingsscenario’s, de relevante technische eigenschappen van het gebouw en van de installaties alsmede van de locatie, worden in kaart gebracht. Ook worden de investeringen, besparingen en terugverdientijd van de verschillende scenario’s hierin besproken. Naar aanleiding van deze analyse wordt een advies uitgebracht. Dit advies kunnen wij in een ALV aan de leden toelichten. Indien de VvE dit wenst, kunnen wij ook de implementatie van het advies verzorgen samen met onze partners die gespecialiseerd zijn in duurzaamheidstrajecten.

Waar kan duurzaamheidsadvies over gaan?

Subsidieregelingen

VvE's kunnen op dit moment een subsidie krijgen tot 75% van de kosten voor een energieadvies, een groen MJOP en procesbegeleiding. Ook kan men een investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ontvangen.

Duurzaamheidsleningen

Naast subsidies kan een VvE ook een duurzaamheidslening van het Nationaal Warmtefonds ontvangen. Deze kan worden aangevraagd via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor de financiering van energiebesparende maatregelen in en aan uw gebouw.

Aardgasvrij

Aardgas draagt bij aan klimaatverandering. Daarom willen we daar vanaf. Het stadsbestuur wil dat Amsterdam in 2040 aardgasvrij is. Want de stad Amsterdam moet in de toekomst leefbaar en gezond zijn.

Isolatiematerialen

Met vloer-, gevel-, dakisolatie of dubbel glas kunt u uw huis isoleren. Voor sommige maatregelen geldt een lager btw-tarief of kunt u een goedkope lening aanvragen.