Opstellen van het

Meerjaren Onderhoudsplan

Goed beheer van gebouwen vraagt om inzicht in de technische staat ervan. Met een goed Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) dat conform NEN2767 wordt opgesteld, krijgt u inzicht in de onderhoudskosten op korte (komende vijf jaar) en lange termijn.

  • MJOP conform NEN2767

  • Volledige budgettering o.b.v. onderhoudsplanning

  • Samenwerken volgens RGS-model

Op basis van beschikbare budgetten en in de MJOP aangegeven risico’s kunt u vervolgens beslissingen nemen over de omvang en het tijdstip van het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudsactiviteiten. Wij kunnen in overleg met de technische commissie en/of het bestuur een budgettering maken ten behoeve van het uit te voeren plan. 

Resultaatgericht samenwerken
Nadat duidelijk is welk onderhoud noodzakelijk is en de eigenaren een besluit hebben genomen, kunnen wij met de VvE en aannemers een Resultaatgericht Samenwerken (RGS) traject opzetten. Hierbij is met name van belang dat er een goede en volledige warme opname van het gebouw plaatsvindt en minimaal twee scenario’s aan de VvE worden voorgelegd. Het resultaat van RGS moet een win-win situatie zijn. Lagere kosten voor de VvE en continuïteit voor de aannemer. Samenwerking die enkel kan plaatsvinden op basis van vertrouwen!

Onderdelen van

MJOP en conditiemeting

01
Analyse onderdelen

Als eerste brengen we de onderdelen van een gebouw in kaart. Per onderdeel beschrijven we vervolgens de staat, de risico's en het onderhoud.

02
Tijdsplanning

Vervolgens maken we op basis van de lijst met de te onderhouden onderdelen een tijdsplanning voor een bepaalde periode.

03
Opstellen onderhoudstaken

Op basis van de geanalyseerde onderdelen en de tijdsplanning wordt een takenlijst opgesteld.

04
Overzicht kosten

Tot slot wordt op basis van kennis en ervaring een inschatting gemaakt van de kosten van de verschillende onderhoudstaken.