Beheer van

Alle technische zaken

Aycon onderscheidt zich door breder en verder te kijken als het gaat om onderhoud en specifieke projecten. Wij zijn vernieuwend en altijd op zoek naar de best mogelijke onderhoudsoplossing voor de VvE.

Binnen het technische beheer maken wij onderscheid tussen het dagelijkse technisch beheer (klein onderhoud) en het planmatig onderhoud middels een MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP).

We zorgen voor de planning, begroten samen met de VvE het onderhoud op korte en lange termijn, beoordelen offertes en begeleiden de uitvoering van het onderhoud. Daarnaast zijn we 24/7 bereikbaar voor calamiteiten die de gemeenschappelijke ruimten aangaan.

  • Advies en bewaking technische afspraken

  • Uitgebreide voorbereiding technisch onderhoud

  • Begeleiding en controle van werkzaamheden

  • Betrokken, kritisch en vakkundig

  • 24/7 bereikbaar voor calamiteiten

VvE’s krijgen tegenwoordig steeds meer te maken met wettelijke vereisten ten aanzien van het onderhoud van het gebouw, zoals het laten opstellen van een goed (duurzaam) MJOP. 

Aycon heeft expertise en jarenlange ervaring in het begeleiden van verschillende onderhoudsprojecten voor VvE’s. Wij hebben verschillende projecten voor VvE’s mogen uitvoeren, zoals: balkonherstel, schilderwerk, renovatie van liften, dakrenovaties, renovaties van riool- en standleidingen, renovatie van cv-installaties, vervanging van kozijnen met dubbel glas en aanleg van Stadswarmte.

Daarnaast kunnen wij VvE’s begeleiden volgens het principe van Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Technisch Beheer

Belangrijke pijlers

MJOP en Conditiemeting

Goed beheer van gebouwen vraagt inzicht in de technische staat ervan. Met een goed MJOP dat conform NEN2767 wordt opgesteld, krijgt u inzicht in de onderhoudskosten op korte (komende vijf jaar) en lange termijn. Op basis van de beschikbare middelen van een VvE en in de MJOP aangegeven risico’s kunt u vervolgens beslissingen nemen over de omvang en het tijdstip van het uitvoeren van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

Met het onderhoudsplan krijgt u tevens inzicht in de jaarlijkse financiële reservering die u zou moeten genereren om aan de toekomstige onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen. Hierdoor kunnen onverwachte uitgavenposten en eenmalige bijdragen zoveel mogelijk worden vermeden. 

Aycon VGM kan in overleg met de technische commissie en/of het bestuur een begroting opstellen ten behoeve van het uit te voeren onderhoudsplan. Daarnaast kunnen wij het MJOP presenteren en toelichten tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Begeleiding van gepland (groot) onderhoud

Een MJOP geeft u als eigenaar van een gebouw goed inzicht in de onderhoudsbehoefte van uw pand. De volgende stap is om vast te stellen op welke wijze en met welke materialen het plan zou moeten worden uitgevoerd. Aycon kan u hierin begeleiden door het laten opstellen van bijvoorbeeld een bestek/werkomschrijving en het aanvragen van offertes bij gerenommeerde partijen. Op basis van deze offertes kunnen wij u een prijsvergelijking aanbieden en eventueel onderhoudsscenario’s op laten stellen.

Wij kunnen in overleg met het bestuur of de technische commissie een plan van aanpak laten maken ten behoeve van de ALV. Dit plan van aanpak kunnen wij tijdens een ALV aan de leden toelichten. Tevens kunnen wij namens de VvE zorgdragen voor de opdrachtverstrekking, het informeren van de leden, het begeleiden en controleren van de uitvoering van de werkzaamheden en oplevering van het project. Ten slotte kunnen wij de nazorg van een project op ons nemen.

Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Deze wijze van samenwerken is een bekend fenomeen binnen de woningbouwcorporaties en heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. Bij regulier aanbesteden maakt u als opdrachtgever een bestek en zoekt u daarna meestal naar een opdrachtnemer die het werk tegen de laagste prijs uitvoert. Dat hoeft niet perse het beste resultaat op te leveren.

Bij resultaatgericht samenwerken denkt het onderhoudsbedrijf vooraf mee over de slimste onderhoudsaanpak op basis van uw doelstellingen als opdrachtgever en de economische levensduur van het vastgoed. Met alle voordelen van dien. Aycon zet zich in om deze positieve en op meerdere vlakken gunstige vorm van aanpak van het onderhoud ook voor VvE’s mogelijk te maken.

Wij kijken vooruit en met een andere blik naar uw pand. Daarin combineren we samen met de onderhoudspartij verschillende onderhoudstrajecten tot één integraal onderhoudsproject waarmee vervolgens financiële voordelen behaald kunnen worden (bijvoorbeeld door het gecombineerd inzetten van steigers) en de overlast beperkt wordt. Een van de belangrijkste doelen is het verlagen van de onderhoudskosten gedurende de gehele contractduur, het zogenaamde netto contant waarde. De basis voor deze samenwerking is vertrouwen omdat een partij langdurig verantwoordelijk zal worden gemaakt voor het onderhoud. 

Wat komt er verder kijken bij technisch beheer?

Voorbereiding onderhoud

Goede en zorgvuldige voorbereiding van onderhoudsprojecten zijn essentieel om alles volgens technische afspraken en binnen het budget uit te kunnen voeren.

Offertes beoordelen en onderhandelen

Voor een goede prijs/kwaliteit verhouding van het onderhoud onderhandelen we met verschillende leveranciers en kiezen we op basis van kennis en ervaring. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de VvE.

Begeleiding van onderhoudsprojecten

Bij het uitvoeren van het onderhoud is een goede begeleiding met één aanspreekpunt essentieel. Tijdens en aan het eind van het onderhoudsproject wordt samen gekeken of alle afspraken zijn nagekomen en wordt zo nodig een externe deskundige ingeschakeld. Zo haalt U het maximale uit uw onderhoudsproject.

Communicatie

Naast de VvE en leveranciers zijn er vaak meerdere belanghebbenden die op de hoogte moeten zijn van de plannen. Communicatie is hierbij essentieel.

Bewaken van afspraken

Zowel de technische als budgettaire afspraken dienen te worden gevolgd door de VvE, de leverancier en andere belanghebbenden.

Controle van onderhoud

Aan het einde van het onderhoudsproject wordt samen gekeken of alle afspraken zijn nagekomen en wordt zo nodig een herbeoordeling door een van onze externe partners gedaan.